GÖREV TANIMLARI

 

► Başkanlığımıza resmi kurumlardan ve birimlerden gelen resmi evraklar ve vatandaşlardan gelen dilekçelerin kayıt, havale, sevki ile ilgili işlemler ve birimlerden resmi kurumlara ve vatandaşlara giden evrakların kayıt ve sevk işlemleri yapılmaktadır. Ayrıca, Başkanlık emirleri doğrultusunda hazırlanan Dahili Genelgelerin yazılım ve dağıtım işlemleri yapılmaktadır.


► Belediye Meclisinin gündem, karar, önerge, tutanak, komisyon raporu yazılımı, huzur hakları ve evrakların dağıtımı ile ilgili işlemler yapılmaktadır.


► Belediye Encümeninin gündem ve kararlarının yazılımı, huzur hakları ve evrakların dağıtımı ile ilgili işlemler yapılmaktadır                      

► 4109 Sayılı Yasaya göre muhtaç asker ailelerine (eş-çocuk, anne, baba, kardeş) yardım işlemleri yapılmaktadır.
İlçemizde ikamet eden vatandaşların evlenme işlemleri yapılmaktadır. Ayrıca, ilçemiz dışında ikamet edenlerden bağlı bulundukları belediyenin Evlendirme memurluklarından İzin Belgesi getirenlerin nikah akdi yapılmaktadır.


► Belediyemizi teftiş eden müfettişler tarafından tutulan Teftiş Raporunun müdürlüklere gönderilmesi ve cevaplarının yazılması işlemleri yapılmaktadır.