GÖREV TANIMLARI

 

5393 sayılı Belediye Kanununa dayanılarak kurulmuş, Bütçe Kararnamesinde belirtilen yatırım programını uygulamakla görevlidir. Amaçları, hizmetlerin daha verimli ve etkin bir şekilde yürütülmesini sağlamaktır. Stratejik Plan ve çalışma programının gerçekleştirilmesi, yıllık malzeme ihtiyacının tespiti, alımı ve ekonomik kullanılması,mahalle ve ada bazında prestij projelerin uygulanması, imar planında spor alanı olarak ayrılmış yerlere plan amacına yönelik çalışma yapılması, çıkmaz ve genişletilmesi gereken sokakların genişletme ve açma çalışmalarının yapılması, altyapı hizmet kurumlarının denetlenmesi, kar ve kış ile mücadelenin daha modern şekilde yapılmasını sağlamak ve İlçemiz sınırları dahilindeki yolların bakım ve onarımlarının yapılmasıdır.

Ayrıca birime kurum içi ve kurum dışından gelen evrak ve dilekçelerin kayıt, dosyalama, arşivleme, yazışma ve dağıtımının sağlanmasının yapılması, gelen başvuruların değerlendirilerek sorumlulara iletilmesi ve sonuçlandırılması, birimde görev yapan tüm personelin özlük işlemlerinin yürütülmesi, bütçe yapılması, günlük görev planlama ve iş takip programının hazırlanması, takibi, faaliyet raporlarının hazırlanması, yağmur suyu hatlarının yapımı, temizliği, bordür-tretuvar yapım, bakım ve onarımının yapılması, baca ve ızgara yapımı ve tamiri, yol kaplama ve yamalarının yapımı, altyapı ve üst yapı ile ilgili (üst ve alt geçit, köprü, yol genişletme, Kültür Merkezi, Spor Salonu v.s) tasarlama, projelendirme ve inşaatın yapımını gerçekleştirmek, gerekli görülen yerlere taş veya betonarme istinat duvarı yapımı, merdiven yapımı, kurban satış ve kesim alanlarının düzenlenmesi, 4734 sayılı İhale Kanununa göre gerekli çalışmaların yapılması, Altyapı kuruluşları ile koordinasyonu sağlayarak yatırım faaliyetlerinin yönlendirilmesini sağlamaktır.