GÖREV VE SORUMLULUKLARI 

 

► İlçe ile ilgili kültür, sanat, turizm, tanıtım, gençlik ve spor, sosyal hizmet ve yardım, meslek, beceri kazandırma ve ekonomi, ticaretin geliştirilmesi ile ilgili hizmetleri yapmak ve yaptırmak,

► İlçedeki okulların eğitim hizmetlerinin genişletilmesi ve güçlendirilmesi amacıyla araç, gereç ve malzemelerin karşılanması hizmetlerinin verilmesini organize etmek,

► Milli ve dini bayramlar ile ilgili organizasyonlar düzenlemek,

► Sahne sanatları, tiyatro ve koro çalışmalarını organize etmek,

► Kültür ve sanat faaliyetlerinin organize edildiği salon ve fuayelerle ilgili resmi işlemleri takip etmek,

► Belediyenin diğer müdürlükleriyle koordineli bir şekilde çalışmak,

► Sistemin sağlıklı ve sorunsuz çalışması için gerekli tedbirleri almak ve kontrolünü yapmak,

► Müdürlüğün yıllık etkinlik raporlarını takip etmek ve uygulamak,

► Üstlerinden aldığı emir ve görevleri yerine getirmek.

► İlçedeki  hizmetlerin halka  duyurulması,kurum ve kent kimliği oluşturulması,

► Belediye hizmetlerinden halkın yararlanmasını sağlamak ve ilçenin tanıtımını yapmak için, kitap, dergi, broşür, klavuz, harita rehberi ve CD ler hazırlanmasını sağlamak.

► Kentin çeşitli yerlerinde bulunan billboardlarla kent halkına duyurular yapılmasını sağlamak.

► Her türlü kültürel sanatsal ve sosyal faaliyetlerde belediyeyi temsil etmek.

► İlçe ile ilgili müdürlük faaliyet alanına giren etkinlikleri planlamak

 

MÜDÜRLÜĞÜN VERDİĞİ HİZMETLER

 


SIRA NO

VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ
(EN GEÇ)

1

Toplu Sünnet-Toplu Nikâh

Fakirlik kâğıdı

1 ay

2

Kırtasiye Yardımı

Milli Eğitimden istenilen Öğrenci listesi

15 gün

3

Belediye Yayınlarının Dağıtımı

Vatandaşın sözlü veya yazılı talebi

7 gün

4

Konferans-Panel-Söyleşi

Halka açık olduğundan dolayı, herhangi bir belge istenmemektedir.

3 gün

5

Sergi

Halka açık olduğundan dolayı, herhangi bir belge istenmemektedir.

2 hafta

6

Ücretsiz kurslar

İkametgâh, öğrenci belgesi ve kimlik fotokopisi

2 yıl

7

Sertifikalı ve sertifikasız eğitimler

İkametgâh, diploma ve kimlik fotokopisi

2 yıl

8

Ramazan Etkinlikleri

Halka açık olduğundan dolayı, herhangi bir belge istenmemektedir.

1 ay

9

Folklor Eğitimi ve Ekip çalışmaları

İkametgâh ve kimlik fotokopisi

1 yıl

10

Kardeş Şehir Etkinlikleri

İkametgâh ve Lisans belgesi

1 ay


Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenilmesi veya başvuru eksiksiz belge ile yapıldığı halde, hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.