T.C. BEYKOZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ POLİTİKASI

 

      Beykoz Belediye Başkanlığı olarak gelecek kuşaklar dahil insanların sürdürülebilir bir dünya için sağlıklı ve güvenli şekilde çalışabileceği ve yaşayabileceği ortamlara kavuşmasına katkıda bulunmak

      bilinci ve hedefi ile ;

      Yerel hizmet faaliyetlerimizi sürdürürken  vatandaşlarımızın memnuniyetini ön planda tutarak bugüne kadar edinmiş ve korumuş olduğumuz saygınlığı yükseltmek ve sürekli kılmak için ;

      * İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG), Çevre ve Halk Sağlığı alanlarında disiplinli, bilimsel, teknik ve uygulamaya yönelik çalışmalar yapmayı

      * İş kazalarını ve meslek hastalıklarını önlemek için sağlıklı ve güvenli çalışma koşulları oluşturmayı

      * Ulusal ve Uluslararası mevzuat ve gereksinimler ile uyumlu olmayı

      * Tüm çalışanlarımıza yönelik periyodik şekilde sağlık gözetimlerini yapmayı ve sağlıkları konusunda bilinçlendirmeyi

      * Tüm çalışanlarımıza yönelik İş Sağlığı ve Güvenliği eğitimlerini sağlamayı

      * Tüm çalışanlarımızın  İş Sağlığı ve Güvenliği konusunda bilgi alabilecekleri bir iletişim kanalı oluşturmayı

      * İş Sağlığı ve Güvenliği hedeflerimizi denetlemek için bir sistem oluşturmayı

      * Periyodik aralıklar ile İş Sağlığı ve Güvenliği süreçlerini kontrol etmeyi

      * İş Sağlığı ve Güvenliği kapsamında alınan tüm önlem, ve iyileştirmeleri sürekli kılmayı , edinilen performansı sürekli geliştirmeyi

      * Acil durum yönetiminde ; yaşam kalitelerini yükseltmek için hizmet sunduğumuz öncelikle çocuklar ve yaşlılar olmak üzere vatandaşlarımıza ve tüm çalışanlarımıza yönelik ; ortaklaşa önlem faaliyetleri için yakın çevredeki resmi kuruluşlar ile işbirliği yapmayı

        Kamuoyuna taahhüt ve ilan ederiz.

        Bu politikanın sürdürülmesi, öncelikle Beykoz Belediyesi Başkanlığı Üst Yönetimi ve belediye faaliyetleri kapsamında görev alan tüm çalışanların sorumluluğundadır.

        İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü