Dijital İmar Yönetim Sistemi

Online İmar Proje Başvuru & Yönetimi

Dijital İmar Sistemi

 

 

 

 

 

 

İmar Bilgi Sistemi

Bilgi amaçlı imar durumu belgesini almanızı ve plana ait notları hızlıca görüntülemenizi sağlar.

İmar Bilgi Sistemi

 

Askıda Plan Sistemi

 

Askıda Plan Uygulaması

 

 

    

 

 
İmar ve Şehircilik Hizmetleri


 

 Proje Ön Onayı

 Zemin İnceleme Rapor Onayı

 Sığınak Onayı

 Binaların Yangından Korunması Hakkında Ön Onaylı Proje Onayı

 Yapı Ruhsatı Onayı

 Tadilat Ruhsatı Onayı

 Kat İlave Ruhsatı Onayı

 Ruhsat Süre Uzatımı Onayı

 Kat İrtifakı Kurulması

 İskan İçin Sığınak Onayı

 Binaların Yangından Korunması Hakkında Proje Onayı

 Asansör Tescil Belgesi Onayı

 Yapı Kullanma İzin Belgesi (İskan) Onayı

 Vaziyet Planı ve Bağımsız Bölüm Onayı

 Basit Tadilat Onayı

 

İmar Başvuru

 

Gerekli Belgeler

– Tapu Aslı ve fotokopisi

– Son 1 yıl içinde alınmış Aplikasyon Krokisi aslı ve fotokopisi

– Vekalet aslı ve fotokopisi

– Tapu Müdürlüğünden alınmış Takyit yazısı (güncel)

 

İletişim 


İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

imarmudurlugu@beykoz.bel.tr

 0216 538 83 00