GÖREV TANIMLARI

 

► Beykoz Belediye Başkanlığı kamu tüzel kişiliğini yetkisi dâhilinde temsil etmek,

► Tüm hukuksal sorunlarına yürürlükteki yasa ve mevzuat hükümleri çerçevesinde çözüm üretme

► İdari işlemlerin hukuka uygun tesis edilmesi için gerekli bilgilendirme çalışmalarını yapma

► Hukuk İşleri Müdürlüğü’nün müdür ve avukat çalışanları    aracılığı ile  aynı zamanda belediyenin çeşitli kurullarına katılarak yasa ile verilen görevler doğrultusunda çalışmalar yapmak,

► Diğer birimlere hukuki destek sağlamak,

► Diğer kişi veya kurumlar ile belediye arasında akdedilecek olan sözleşme, protokol vb düzenlemeleri hazırlamak,

► İdarenin ihdas edeceği yönetmelik, iç genelge vb düzenleyici genel işlem taslaklarını hazırlamakla görevlidir.