GÖREV TANIMLARI

 

► İmar durumu ve mülkiyeti uygun yeşil alanların park ve ağaçlandırma sahası haline getirilmesi için çalışmalar yapar,

► Yeni park ve rekreasyon alanları için ön etüt ve projelendirme çalışmalarını yürütür,

► Proje uygulamalarında aplikasyon çalışması yapar,

► Park ve yeşil alanlara ait sicil dosyalarını hazırlar,

► Taşeron firmalara ihale edilen çalışmaların programını ve takibini yapmak varsa eksikliklerini tespit ederek gerekli işlemlerin yapılmasını sağlar,

► Vatandaşlar ve resmi kuruluşlara, talepleri doğrultusunda teknik elemanların zirai konularda bilgi ve tecrübeleri ile yardımcı olur,

► Mevcut parklarda bulunan çocuk oyun alanlarının bakım, onarım ve boya işlemlerini yapar,

► Park içerisinde bulunan sert zeminlerde meydana gelen bozulmaları tamir eder,

► İhtiyaca göre park ve yeşil alanlardaki donatı elemanlarını (ahşap oturma grubu, pergola, çöp kutusu, ahşap bank vb.) değiştirir,

► Çimlendirilecek ve bitkilendirilecek alanlara funda ve bitkisel toprağı serer,

► Park, bahçe ve yeşil alanlarda ilaçlama ve gübreleme işlerini yapar,

► Mevcut çim alanlarının iyileştirilmesi ve yeni çim alanlarının oluşturulması için çim tohumu eker ve hazır rulo çim uygulaması yapar,

► Çim alanlarının periyodik bakım (biçme, sulama, havalandırma vb.) işlemlerini yapar,

► Park ve yeşil alanlar ile kamu veya özel alanlarda bulunan ağaçların budama işlemlerini yapar,

► Kuruyan, kırılan bitkileri ve ağaçları yenileri ile değiştirir,

► Park ve yeşil alanlar ile ağaçların sulanmasını sağlar,

► Çiçek parterlerine mevsimlik çiçek dikilmesini sağlar,

► Birim bünyesinde faaliyet gösteren sera ve fidanlıkta ihtiyaç duyulan mevsimlik çiçek, çalı ve yer örtücü üretir ve muhafaza eder,

► Çeşitli alanlarda ağaçlandırma ve fidan kampanyaları düzenler,

► Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu tarafından anıt ağaç ya da korunacak ağaç olarak tescillenmesi gerekli özellik arz eden ağaçları tespit eder, bu ağaçların bakımı ve korunmasını sağlar,

► Kamu kurum ve kuruluşlarına (Cami, dernek, yurt, askeriye, okul, hastane, muhtarlıklar vb.) imkânlar doğrultusunda çocuk oyun parkı, bitkilendirme, kent donatı elemanlarını temin eder,

► Vatandaşlarca verilen dilekçeleri sonuçlandırır (bakım, budama, kesim, ilaçlama, sulama vb.),

► Vatandaşlara çevre bilincinin aşılanması sağlar.

 

İlgili Birim Telefonları:  444 66 61

►Ağaç budama/kesim, Ot-çalı-diken temizliği, bank-masa-tente vs.talebi; (8414-8413)
►Çocuk Parkı talebi, Parkların revizyon talebi; (8334-8410)
►Evrak Bilgi talebi ; (8417)