Teşkilat Yapısı;

 

a) Hayvan Rehabilitasyon Bürosu,

b) Hayvan Denetim Bürosu,

c) İlaçlama Bürosu,

ç) Dezenfeksiyon Bürosu,

d) İdari işler Bürosu, olmak üzere beş servisten oluşmaktadır.

 

 

Görev ve Yetkileri

 

 1. Veteriner hizmetleri kapsamındaki faaliyetleri yürütmekle,

 

 1. Sahipli ve sahipsiz her türlü hayvanın bakım ve besleme koşulları ile Kurban Bayramı döneminde hayvanların satış ve kesim yerlerinde her türlü tedbiri almak ve denetimi yapmak ile koordinasyon ve diğer işleri yürütmekte,

 

 1. Salgın Hastalıklar ile mücadele kapsamında hem insanların hem de hayvanların hastalık etkenlerine karşı korunmalarına yönelik mücadele etmekle,

 

 1. Veterinerlik hizmetlerine yönelik bilgi ve bilinç arttırmaya yönelik her türlü faaliyeti yürütmekle,

 

 1. Veterinerlik alanlarıyla ilgili olarak kendisine tevdi edilen diğer görevleri yerine getirmekle,

 

 1. Sahipsiz başıboş sokak hayvanları için geçici bakımevi statüsünde Rehabilitasyon Merkezi açmak, hayvanların sağlıklarını korumak ve üremelerini kontrol altına almak maksatlıyla, yakalama, müşahede altına alma, tedavi etme, paraziter mücadele,  kısırlaştırma, işaretleme (kulağa çentik, mikroçip ve logolu renkli küpeleme), aşılama, sahiplendirme, sahiplendirilemeyenlerden insan, hayvan ve çevre sağlığına tehdit oluşturmayanları alındığı ortama bırakma prensibine göre çalışarak insan, hayvan ve çevre sağlığını korumakla,

 

 1. Salgın, zoonoz, bulaşıcı hastalıklarla ve kuduzla mücadele yürütmekle,

 

 1. Belediyeye ait Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi hizmetlerini yürütmekle,

 

 1. Sokak hayvanları için su ve beslenme odakları kurmak, kedi evleri, köpek kulübeleri, kuş evleri yapmak ve bu yerlerin devamlı kontrolü ile her türlü temizlik, bakım besin ve su ihtiyaçlarını karşılamakla,

 

 1. Sokak hayvanları ile ilgili halkın bilinçlenmesi için gerekli çalışmalar yapmak. Özellikle çocukların hayvanları tanımaları, hayvan sevgisinin aşılanması ve çevre bilincinin oluşturulmasını sağlayıcı eğitim ve faaliyetler yapmakla,

 

 1. Hayvan haklarının korunması, hayvan sevgisi ve çevre bilincinin oluşturulması yönünde kurs, eğitim ve etkinlikler düzenlemek, sivil toplum örgütlerinin bu konulardaki etkinliklerine paydaş olarak katılmak ve katkı sağlamakla, sokak hayvanları ile ilgili olumsuzlukları önlemek için öğrencilere geçici bakımevi statüsündeki Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezine geziler düzenlemek.

 

 1. İlgili kanun ve yönetmelikler çerçevesinde sahipli hayvanlarla ilgili hayvan sağlık karnesi kontrolü ile hayvanın yaşadığı yerin ve etiyolojik ihtiyaçlarının sağlanıp sağlanmadığının kontrolü, hayvanın kayıt işlemlerinin kontrolü ve ilgili yasa çerçevesinde hayvan sahibinin yapması gerekenlerinin kontrolünün yapılarak eksiklikler ile ilgili tutanak tutulması ve idari işlemlerin yapılmasını sağlayarak sahipli hayvan denetimi yapmakla ,

 

 1. İlgili kanun ve yönetmelikler çerçevesinde hayvan üreten, satan, barındıran işletmeler ile hayvanlarla ilgili klinik, poliklinik, hastane, eğitim yeri, otel, pansiyon, geçici bakımevi, ev ve süs hayvanı satış yeri, kurban satış ve kesim yeri gibi işletmelerin denetimlerini yaparak eksiklikler ile ilgili tutanak tutulması ve gerekli idari işlemlerin yapılmasını sağlamakla,

 

 1. Sivrisinek, karasinek, hamamböceği, bit, bire vb. vektör ve kent zararlılarını kontrol altına alarak bunların oluşturduğu sağlık ve ekonomik kayıpları ortadan kaldırmak. İlçede çevre ve insan sağlığını temin ederek modern ve yaşanılabilir bir çevre oluşumuna yardımcı olmakla,

 

 1. Vektör mücadelesi ile ilgili kültürel mücadele kapsamında vatandaşları bilgilendirmekle,

 

 1. Kemirgen mücadelesi yapmakla,

 

 1. Kapalı ve açık alanda rezidüel mücadelesi, özel mülkiyette ücret mukabili ilaçlama yapmakla,

 

 1. İnsanların yoğun olarak kullandıkları mekânların dezenfeksiyon işlemlerini yürütmek böylelikle bakteri, virüs, mantar vb. hastalık etkenlerine ve bulaşıcı hastalıklara karşı profılaktik hizmet vermekle, görevli ve yetkilidir.