GÖREV TANIMLARI

 

► Başkana gelen mektup ve dilekçeleri değerlendirerek ilgili birimlere sevkini sağlamak, Başkanın görmesi gerekenleri tespit ederek Başkana sunmak

► Başkanlığa doğrudan müracaat eden şahıs ve kurumların randevu taleplerini inceleyerek belli bir düzen içinde görüşmelerini sağlamak

► Belediye Başkanının günlük, haftalık ve aylık periyotlar halinde çalışma saatlerini ve toplantılarını planlamak

► Başkanlık adına yapılan resmi tören, açılış, kokteyl, şölenler ve benzeri etkinliklerde ilgili birim ve kuruluşlarla koordinasyon sağlamak, ikram ve hediyeler hazırlamak

► Belediye Başkanın ziyaretçi ve telefon trafiğini idare etmek

► Başkan görüşmeleri öncesi görüşme ile ilgili alt yapıyı hazırlamak

► Başkanlığa gelen randevu taleplerini değerlendirmek

► Çeşitli etkinliklere başkanlık adına çelenk, çiçek ve tebrik göndermek

► Başkanlığa gelen davetiyeleri başkana sunmak

► Belediye Başkanı’nın yurtiçi ve yurtdışında katılacağı toplantı programlarının gerekli hazırlıklarını yapmak, iletişim, geliş-gidiş ve konaklama rezervasyonlarını organize etmek, hediyeler hazırlamak

► Belediye Başkanı’nın yurtiçi ve yurtdışı misafirlerini karşılama, hediyeler alma, ağırlama ve uğurlama hizmetlerini yerine getirmek ve bu konuda gerekli organizasyonları düzenlemek

► Makam odasının tertip düzenini sağlamak

► Bayramlarda belediyede yapılacak ağırlamada gerekli düzeni sağlamak, ikramları hazırlamak

 

BASIN YAYIN ve HALKLA İLİŞKİLER BÜROSU

BASIN YAYIN GÖREVLİSİ

 

► Belediye hizmetlerinin, alt yapısının, birimlerinin, etkinliklerinin ve organizasyonlarının vatandaşlar tarafından bilinmesi için çeşitli tanıtım çalışmalarını yürütmek

► Belediye hizmetlerinin halka benimsetilmesi, yapılan çalışmaların halka duyurulması, amacıyla yapılacak olan çalışmalarda görev almak

► Tanıtım faaliyetlerinde kullanılan her türlü basılı materyalin, kurumsal kültüre uygun tasarımının yapılmasını ve basılmasını sağlamak

► Beykoz Belediyesi tarafından çıkartılan, Belediye’nin hizmetlerini tanıtıcı kültür ve sanat etkinliklerinin, sosyal ve kültürel amaçlı faaliyetlerin tanıtımı ve duyurusuna yönelik çalışmalarda bulunmak

► Basınla ilişkilerin istenen düzeyde tutulabilmesi amacıyla gerekli çalışmaları yürütmek

► Düzenli olarak her duyurulabilir olay ve gelişmede basın bülteni hazırlamak ve bültenlerin basın yayın kuruluşlarının ilgili servislerine iletilmesini sağlamak

► Belediye internet sitesinin içeriğini hazırlamak ve güncellemek

► Başkanın onay verdiği konularda yerel gazetelere ulusal gazetelere ve radyolara ilgili konu için ilan vermek, ilan süresince takip etmek, çıkan ilanların arşivlemek,

► Basın mensuplarının görevlerini yürütürken karşılaştıkları sorunların aşılmasına yardımcı olmak, gerektiğinde kendilerine her türlü desteği sağlamak,

► Basın mensuplarının sevinç ve üzüntülerine ortak olunmak amacıyla kendilerine başkanın dilek, temenni ve taziye mesajlarını iletmek,

► Belediye başkanının önemli konulardaki bilgilendirme ve açıklamaları için basın toplantıları düzenlemek, basın mensuplarının başkanla görüşmeleri sağlanmak ve başkanın TV, radyo programlarına katılımı ile ilgili hazırlıklar yapmak,

► Belediyenin mevcut birimlerinin halka dönük faaliyetlerinin basına duyurulmasını sağlamak,

► Basın bülteni hazırlanarak basın ve kamuoyunun bilgilendirilmesini sağlamak,

► Belediye ile alakalı basında çıkan olumsuz haberler dikkatle incelendikten sonra İlgili birimlerin görüşü alınıp Sn. Başkanın onayı ile gerekli cevap ve düzeltmeleri basın kuruluşlarına iletmek.

► Belediye Başkanının programına uygun olarak İli ziyaret eden üst düzey yönetici, Başbakan, Bakan ve yabancı ziyaretçilerin kamera ve fotoğraf makineleri ile takip edilerek haber değeri taşıyan konuları haber bülteni hazırlanarak ilgili basın kuruluşlarına iletmek

► Belediye ile ilgili tanıtım filmlerinin çekilmesi ve gösterime hazırlanma çalışma yapmak 

► İhtiyaç doğrultusunda fotoğraf çekim ve dağıtımını (Vatandaş Belediye Başkanı  İlişkileri) yapmak 

► Üstlerinden aldığı emir ve görevleri yerine getirmek

 

HALKLA İLİŞKİLER GÖREVLİSİ

 

► Beykoz Belediyesi’nin hizmetlerinden yararlanan kişi ve kuruluşların dilek ve şikâyetlerini almak

► Belediyenin hizmetleri hakkında vatandaşlara bilgi vermek

► Halkla ilişkilerde elde edilen sonuçları değerlendirmek ve bu alandaki faaliyetlerin etkinliğini artıracak önlemleri belirlemek üzere araştırmalar yapmak.

► Kurumun halkla ilişkiler bağlamında sosyal ve kültürel amaçlı faaliyetler organize etmesine yönelik öneriler ve projeler geliştirmek.

► Halkın yönetiminden bilgi edinme hakkını göz önüne alarak, yürütülen faaliyet ve işlerle ilgili olarak halkın bilgilendirilmesine ortam hazırlamak ve Sn.Başkanın bilgilendirici mahiyetteki toplantılarını organize etmek.

► Halkın çeşitli kesimlerine, eğitim veya eğlence amaçlı geziler, organizasyonlar düzenlemek ve takibini yapmak.

► Birime verilen cevapların vatandaşa dönüşünü hızlı ve güler yüzlü yapılmasını sağlamak.

► Halk meclisleri ve halk toplantıları düzenlemek

► Belediye çalışmaları ile ilgili afiş ve anons metinleri hazırlamak

► 10.  Başkanla ve belediye ile ilgili yazılı ve görsel basında çıkan haberlerin günlük ve aylık raporlar halinde Sn. Başkan’a sunulması.

► 11.  Basın yayın birimi olarak belediye faaliyetlerinin halka duyurulması için pankart broşür el ilanı v.b tanıtma amaçlı çalışmaların yapılması

► Belediyemiz tarafından gerçekleştirilecek her türlü faaliyetin en seri şekilde faks, telefon ve bilgisayar gibi iletişim araçlarıyla gazete, ajans ve TV kuruluşlarına iletilerek kamuoyunun bilgilendirilmesini sağlamak.

► Anket ve mülakatlar yapmak

► Haber bülteni hazırlama, dağıtma ve arşivlemek

► Halk meclisi toplantıları ve sergiler düzenlemek

► Vatandaşların 4982 Bilgi Edinme Hakkı Kanunu ile yapılan talepleri karşılamak.

► Beyaz masaya gelen sözlü yada yazılı istek şikayetleri değerlendirmek.

► Tanıtım ve duyuru materyallerinin yapılmasını sağlamak.

► Kent Konseyi, Kadın Meclisi, Çocuk Meclisi çalışmalarını yapmak

► İlçede evlenen çiftlere Sn. Başkanın tebrik kartını göndermek

► Üstlerinden aldığı emir ve görevleri yerine getirmek.