ETİK KOMİSYONU

 

ETİK

Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri İle Başvuru Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik 13 Nisan 2005 tarih ve 25785 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri ile Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin Etik Komisyonlarına İlişkin hükmü

Madde 29 - Kurum ve kuruluşlarda, etik kültürünü yerleştirmek ve geliştirmek, personelin etik davranış ilkeleri konusunda karşılaştıkları sorunlarla ilgili olarak tavsiyelerde ve yönlendirmede bulunmak ve etik uygulamaları değerlendirmek üzere kurum veya kuruluşun üst yöneticisi tarafından kurum içinden en az üç kişilik bir etik komisyonu oluşturulur.

Etik komisyonu üyelerinin ne kadar süreyle görev yapacağı ve diğer hususlar, kurum ve kuruluşun üst yöneticisince belirlenir. Etik komisyonu üyelerinin özgeçmiş ve iletişim bilgileri, üç ay içinde Kurul’a bildirilir. Etik komisyonu, Kurul ile işbirliği içinde çalışır.

 

 

KOMİSYON ÜYELERİMİZ

 

                                        ETİK KOMİSYONU                                                                     İRTİBAT BİLGİLERİ

Başkan

Bünyamin KORKMAZ  Başkan Yardımcısı

Dahili: 8566

bkorkmaz@beykoz.bel.tr

Üye

Dr.Emre SAYGIN  Teftiş Kurulu Müdürü

Dahili: 8461

esaygin@beykoz.bel.tr

Üye Oğuzhan KOCATÜRK İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürü

Dahili: 8451

okocaturk@beykoz.bel.tr

 

 

 

 

 

MEVZUAT

 

5176 sayılı "Kamu Görevlileri Etik Kurulu Kurulması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun"

25785 sayılı "Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri ile Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik"

27699 sayılı "Denetim Görevlilerinin Uyacakları Mesleki Etik Davranış İlkeleri Hakkında Yönetmelik"

 

Dokümanlar