Posof, Ardahan iline bağlı bir ilçe ve bu ilçenin merkezidir. Osmanlı dönemindeki adı Poshov'dur ve bu ad 1929 yılında Posof olarak değiştirilmiştir. İilçe, Türkiye-Gürcistan sınırında yer alır; Türkgözü Sınır Kapısı ilçe sınırları içindedir.

     Posof ilçesi, Doğu Anadolu Bölgesi'nin en kuzeyinde yer alır. Kuzeyinde ve doğusunda Gürcistan Devleti, batısında Şavşat (Artvin) ilçesi, güneyinde ise Hanak ve Damal ilçeleri ile sınırdır.

     Dünyada yetiştirilen ve ekonomik değere haiz olan 4 önemli arı ırkından birisi olan Kafkas ırkı arı (Apis Mellifera Caucasica Gorb)'nın Türkiye'deki gen merkezi Posof'tur. İlçede yıllık bal üretimi ise 35 - 40 ton kadardır.

 

 

Posof'un Nüfusu: 6.579

Toplam Yüzölçümü: 606 km²

Bulunduğu Şehir: Ardahan

Bulunduğu Bölge: Doğu Anadolu Bölgesi

 

                          Şehir Logosu

 

 Belediye Başkanı Cahit ULGAR

            Kaymakam Ahmed ÇELİK

 


 

    Beykoz - Posof Kardeş Şehir İlişkilerinin Kronolojik Gelişimi

    -05.08.2014: Posof Belediye Meclisi’nden Beykoz ile kardeş şehir ilişkilerinin kurulması konusunda karar alınmıştır. (KARAR NO: 32)

    -17.10.2014: Beykoz Belediye Meclisi’nden Posof ile kardeş şehir ilişkilerinin kurulması konusunda karar alınmıştır. (KARAR NO: 2014/107)

    -28.01.2016: Beykoz ile Posof belediyeleri arasında Kardeş Şehir Protokolü imzalanmıştır.

 


 

     Kardeş Şehir İlişkileri Kapsamında Yapılan Çalışmalar

   

    -2015 yılında Belediyemiz tarafından Posof Belediyesi'ne bir iş makinesi hibe edilmiştir.