Tunceli ilinin güneyinde yer alır. Elazığ il sınırları ile arasındaki Keban Baraj Gölü ile ayrılmaktadır.

    Tarihin çeşitli dönemlerinde Abbasiler, Selçuklular, Karakoyunlular gibi devletlerin ticaret merkezi haline gelen Pertek, bu özelliğini Osmanlılar Döneminde de sürdürmüştür. Pertek adının Selçuklular zamanında Oğuz Boylar tarafından kaleye dikilen siyah renkli tunçtan yapılmış bir kuş heykelinden alındığı anlatılmaktadır. Bolluk ve bereket sembolü olarak kaleye dikilen bu kuşu ' Pertek'' veya 'Pirtek'' adları ile bilindiğinden yerleşim birimi, rengine izafeten ' Karakuş'' adıyla da anılmıştır.

    Hayvancılık, tarım ve Keban Baraj Gölü üzerindeki feribot işletmeciliği ilçeye önemli bir ekonomik getiri sağlamaktadır.

 

                

 

                    Pertek'in Nüfusu: 11.065

                 Toplam Yüzölçümü: 947 km²

                   Bulunduğu Şehir: Tunceli

         Bulunduğu Bölge: Doğu Anadolu Bölgesi

 

                            Şehir Logosu

 

                     Belediye Başkanı Ruhan ALAN

                     Kaymakam Yunus Emre FIRAT

 


 

  Beykoz - Pertek Kardeş Şehir İlişkilerinin Kronolojik Gelişimi

    -24.10.2014: Beykoz Belediye Meclisi’nden Pertek ile kardeş şehir ilişkilerinin kurulması konusunda karar alınmıştır. (KARAR NO: 2014/115)

    - 01.12.2014: Pertek Belediye Meclisi’nden Beykoz ile kardeş şehir ilişkilerinin kurulması konusunda karar alınmıştır. (KARAR NO: 71)

    -26.01.2016: Beykoz ile Pertek belediyeleri arasında Kardeş Şehir Protokolü imzalanmıştır.