Borçka, Artvin iline bağlı bir ilçe ve ilçenin merkezi olan kasabadır. Eski adı Porçha‘dır. Osmanlı kayıtlarında Borçha olarak geçer. Sonradan Borçka biçimini almıştır.

     Borçka ve çevresi Yavuz Sultan Selim’in Trabzon Valiliği döneminde Osmanlı egemenliğine girmiştir. 1877-78 Osmanlı – Rus Savaşı'ndan sonra Kars, Ardahan, Artvin ve Batum ile birlikte Borçka da Anadolu’dan koparılarak Rus yönetimine bırakılmıştır.

     Borçka, 1928 yılında ilçe olarak tanınmıştır. İlçe, Karadeniz bölgesinin doğu ucunda, Artvin–Hopa Yolu üzerinde Çoruh Nehrinin kıyısında şirin bir yerleşim yeridir. Yalçın ve geçit vermeyen karlı dağların, gür ormanların, yatakları derin ve hırçın akarsuların yarattığı eşsiz güzelliğe sahip olan Borçka’nın İl Merkezine uzaklığı 32 Km'dir.

Borçka'nın Nüfusu: 22.684

Toplam Yüzölçümü: 805 km²

Bulunduğu Şehir: Artvin

Bulunduğu Bölge: Karadeniz Bölgesi

 

                     Şehir Logosu

 

                     Belediye Başkanı Ercan ORHAN

                Kaymakam Ali Osman BULAT

 

  Beykoz - Borçka Kardeş Şehir İlişkilerinin Kronolojik Gelişimi

    -05.08.2014: Borçka Belediye Meclisi’nden Beykoz ile kardeş şehir ilişkilerinin kurulması konusunda karar alınmıştır. (KARAR NO: 7)

    -17.10.2014: Beykoz Belediye Meclisi’nden Borçka ile kardeş şehir ilişkilerinin kurulması konusunda karar alınmıştır. (KARAR NO: 2014/106)

    -25.01.2016: Beykoz ile Borçka belediyeleri arasında Kardeş Şehir Protokolü imzalanmıştır.


 

  Kardeş Şehir İlişkileri Kapsamında Yapılan Çalışmalar

 

    20 – 24 2015 Nisan tarihleri arasında düzenlediğimiz “Uluslararası Beykoz Halk Dansları Çocuk Festivali”ne halk dansları grupları ile katılım sağlamışlardır.