Kosova’nın ikinci önemli şehridir. Yugoslavya’nın parçalanmasından önce Prizren, Balkanlar’ın üç dilinin konuşulduğu tek şehirdi. Halen de resmi olarak şehirde 3 dil konuşulmaktadır. Arnavutça, Türkçe ve Sırpça şehir halkı tarafından konuşulabilmekte, bunun yanında gazetelerde, dergilerde ve hatta cadde isimlerinde birlikte kullanılmaktaydı.

    Prizren pek çok camisi, medresesi, hamamı ve derviş tekkesiyle birlikte Balkanlar’daki İslâm kültürünün en önemli merkezlerinden biridir. Bugün dahi bütün bölge büyük bir oranda kültür eserlerini koruma kanunu çerçevesinde Osmanlı karakterini muhafaza etmektedir. Prizren, Balkanlar’da Saraybosna ve Üsküp’ten sonra en çok tarihî caminin bulunduğu şehir olup bunlar bütün bölgenin en görkemli eserleridir.

    Türk ve Müslüman kimliği ile ünlenen şehrin şu anki nüfus oranında ağırlık, Arnavut nüfusu tarafındadır. Şehir merkezinde 110.000 civarındaki nüfusun yaklaşık % 61’lik kısmı Arnavutlardan, % 20 kadar bir kısmı Türklerden, % 9 Boşnaklardan (Goralı, Torbeş gibi alt adlarla), % 9’u, Romlar, Fandalar (Katolik Arnavutlar) gibi halklardan oluşmaktadır. Prizren şehir merkezinde Sırp nüfusu % 1’in altına inmiştir.

    Prizren’de trafik levhaları, tabelalar ve şehir bilgi panoları Arnavutça, Sırpça, Türkçe olmak üzere 3 dildedir. Aynı durum şehirdeki iş yerlerinde, dükkânlarda da görülür.

 

                     

         

         Şehrin Nüfusu: 194,581   

         Toplam Yüzölçümü: 623.3 km² 

         Bulunduğu Ülke: Kosova

 

                              Şehir Logosu
               

                         

                         Belediye Başkanı Shaqir TOTAJ  

 

 


  Beykoz - Prizren Kardeş Şehir İlişkilerinin Kronolojik Gelişimi

    -03.07.2008: Beykoz ile Prizren şehirleri arasında Kardeş Şehir Protokolü imzalanmıştır.

    -10.07.2008: Beykoz Belediye Meclisi’nden Prizren ile kardeş şehir ilişkilerinin kurulması konusunda karar alınmıştır. (KARAR NO: 2008/61)

    -15.02.2012: Resmi yazışmalar ve Dış İşleri Bakanlığı'nın onayı ile Mülheim ile kardeş şehir ilişkilerimizin onaylandığı belirtilmiştir.

    -23.04.2018: Kardeş şehir ilişkilerinin 10. yılı münasebetiyle, Kardeş Şehir Protokolü yeniden imzalanmıştır.


Kardeş Şehir İlişkileri Kapsamında Yapılan Çalışmalar   

 

   

    20 – 24 Nisan tarihleri arasında düzenlediğimiz “Uluslararası Beykoz Halk Dansları Çocuk Festivali”ne ekiplerle katılım sağlamışlardır. (2012, 2013, 2015 ve 2019)

 

 

 

 

 

    Kardeş şehir ilişkilerinin gelişmesi, şehirlerin birbirini yakından tanıması adına temas  ziyaretleri düzenlenmiştir.

 

 

 

 

 

   

    KDTP ve Kosova Prizrenliler Kültür ve Dayanışma Derneği'nin destekleriyle belediyemiz 2014, 2015, 2016, 2017 ve 2018 yıllarında Prizren'de 2000 kişilik iftar organizasyonu gerçekleştirmiş ve ihtiyaç sahibi ailelere yardımda bulunmuştur.