Tatvan, Bitlis'e bağlı, Doğu Anadolu Bölgesi'nde Van Gölü'nün batı yakasında olan bir ilçedir.

    Tatvan isminin ne zaman ve kimler tarafından verildiği bilinmemektedir. Ancak Evliya Çelebi, Rahova (Rahva) Ovasından doğuya doğru üç saat yürüdükten sonra Taht-ı Van kalesine ulaşıldığını ve buraya yöre halkının Tatvan adını verdiklerini kaydetmektedir.

    1918 yılında Bitlis iline bağlı bir  nahiye merkezi durumunda olan Tatvan, 1936 yılında ilçeye dönüşmüştür.

    2.878 m yüksekliğindeki Nemrut Dağı ilçedeki en yüksek noktadır. Bu dağın krater ağzında, biri büyük olmak üzere üç göl bulunur. İlçenin deniz seviyesinden yüksekliği 1650 metre olup Van Gölü batısında 100 km'lik sahil şeridine sahiptir.

 

                                      

 

           Tatvan'ın Nüfusu: 94.967

           Toplam Yüzölçümü: 1,263 km²

           Bulunduğu Şehir: Bitlis

           Bulunduğu Bölge: Doğu Anadolu Bölgesi

 

                                             Şehir Logosu

 

      Belediye Başkanı Mehmet Emin GEYLANİ

                                  Kaymakam Tekin ERDEMİR

 

   Beykoz - Tatvan Kardeş Şehir İlişkilerinin Kronolojik Gelişimi

    -05.11.2014: Tatvan Belediye Meclisi’nden Beykoz ile kardeş şehir ilişkilerinin kurulması konusunda karar alınmıştır. (KARAR NO: 63)

    -17.03.2015: Beykoz Belediye Meclisi’nden Tatvan ile kardeş şehir ilişkilerinin kurulması konusunda karar alınmıştır. (KARAR NO: 2015/39)

    -25.01.2016: Beykoz ile Tatvan belediyeleri arasında Kardeş Şehir Protokolü imzalanmıştır.