Ardahan, Türkiye'nin Doğu Anadolu Bölgesi ile Karadeniz sınırında Kafkaslar üzerinde kurulmuş olan Ardahan ilinin merkezidir. Doğu Anadolu Bölgesi’nin Karadeniz Bölgesi’ne komşu olduğu kuzeydoğu kesiminde yer alan Ardahan, yüksek ve engebelidir.

    Bugün Kura Nehri’nin iki yakasına yayılmış olan Ardahan kenti, uzun süre Osmanlı yönetiminde kaldıktan sonra, 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı’nda Rusya İmparatorluğu’nun eline geçmiştir. 16 Mart 1921’de, Rusya Sovyet Federatif Sosyalist Cumhuriyeti ile Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümeti arasında imzalanan Moskova Antlaşması’yla Ardahan ve Artvin Türkiye’ye bırakılmıştır.

    Ardahan ilçesi 1992 yılında Kars ilinden ayrılıp bir ile dönüştürülünce, Ardahan kasabası da bu ilin merkezi haline gelmiştir.

 

             

 

                  Ardahan'ın Nüfusu: 41.658

                Toplam Yüzölçümü: 1.191 km²

                   Bulunduğu Şehir: Ardahan

         Bulunduğu Bölge: Doğu Anadolu Bölgesi

 

                              Şehir Logosu

 

           Belediye Başkanı Faruk DEMİR

                                  Vali Hüseyin ÖNER

     Beykoz - Ardahan Kardeş Şehir İlişkilerinin Kronolojik Gelişim

    -12.04.2013: Beykoz Belediye Meclisi’nden Selim ile kardeş şehir ilişkilerinin kurulması konusunda karar alınmıştır. (KARAR NO: 2013/63)

    -02.05.2013: Ardahan Belediye Meclisi’nden Beykoz ile kardeş şehir ilişkilerinin kurulması konusunda karar alınmıştır. (KARAR NO: 2013/5)

    -15.07.2014: Beykoz ile Ardahan belediyeleri arasında Kardeş Şehir Protokolü imzalanmıştır.


  Kardeş Şehir İlişkileri Kapsamında Yapılan Çalışmalar

   

    - 20–24 2015 Nisan tarihleri arasında düzenlediğimiz “Uluslararası Beykoz Halk Dansları Çocuk Festivali”ne halk dansları grupları ile katılım sağlamışlardır.