Mohaç, Budapeşte'nin 190 kilometre güneyinde Tuna Nehri' nin sağ kıyısında, Büyük Macar Ovası' nın başlangıcında yer almaktadır.

   

    1526 yılında gerçekleşen Mohaç Meydan Savaşı ile (Kanuni Sultan Süleyman dönemi) Mohaç’da Osmanlı hâkimiyeti başlamış ve Sancak Eyaleti’nin bir parçası olmuştur. 1687 yılında gerçekleştirilen II. Mohaç Meydan Savaşı ile bölgede Osmanlı hâkimiyeti sona ermiş ve Mohaç Avusturya-Macaristan İmparatorluğu’nun bir parçası olmuştur.

    Nüfusun %84,2’si Macar, %9,7’si Alman, %3,9’u Hırvat ve %32ü Roman asıllıdır. Mohaç, nüfus yoğunluğu açısından Baranya ilinin en büyük üçüncü şehri olmaktadır.

 

 

     Şehrin yüzölçümü: 112.23 km²

     Toplam nüfusu: 18.711

     Bulunduğu Ülke: Macaristan

                     Şehir Logosu 

                                                                                                                                                                         


Beykoz - Mohaç Kardeş Şehir İlişkilerinin Kronolojik Gelişimi

 

-12.11.2007: Beykoz ile Mohaç şehirleri arasında Kardeş Şehir Protokolü imzalanmıştır.

-20.08.2008: Mohaç Belediye Meclisi’nden Beykoz ile kardeş şehir ilişkilerinin kurulması konusunda karar alınmıştır

-06.10.2008: Beykoz Belediye Meclisi’nden Mohaç ile kardeş şehir ilişkilerinin kurulması konusunda karar alınmıştır. (KARAR NO: 2008/91)

-11.10.2012: Resmi yazışmalar ve Dış İşleri Bakanlığı'nın onayı ile Mohaç ile kardeş                                                  Belediye Başkanı: Gabor PAVKOVICS                şehir ilişkilerimizin onaylandığı belirtilmiştir.

-23.04.2018: Kardeş şehir ilişkilerinin 10. yılı münasebetiyle, Kardeş Şehir Protokolü yeniden imzalanmıştır.


Kardeş Şehir İlişkileri Kapsamında Yapılan Çalışmalar

 

 

    Mohaç’tan gelen yerel sanatçılar ile halk dansları toplulukları Çayır Festivali’nde sahne almışlardır. (2008, 2009 ve 2013)

 

 

                               

 

   

 

 

 

    20 – 24 Nisan tarihleri arasında düzenlediğimiz “Uluslararası Beykoz Halk Dansları Çocuk Festivali”ne ekiplerle katılım sağlamışlardır. (2012, 2015  ve 2018)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   2012 yılında Gençlik Değişimi Programı’na “Life & Art in Beykoz” isimli yazdığımız projeye Mohaç ortak olarak yer almış ve 10 adet genç ile projeye katılım sağlamışlardır.