Gazze Şeridi'nin kuzey-doğu kıyısında bir şehir olup, Filistin Ulusal Yönetimi tarafından yönetilmektedir. Bir efsaneye göre Beyt Hanun, MÖ 8. yüzyılda Asurlularla savaşan Filistin Kralı Hanun'un yönetimindeki başkenttir. Beyt Hanun, 1517'de Filistin'in tamamıyla birlikte Osmanlı İmparatorluğu'nun yönetimi altına girmiştir. 1918'de Birinci Dünya Savaşı'nın sona ermesinin ardından, Filistin ve Ürdün topraklarının İngiliz mandası altında yönetimi için kurulan "Filistin mandasının" bir parçası olmuştur. Beyt Hanun ilçesi, 2000'li yıllardan beri zaman zaman İsrail saldırılarının hedefi olmuş, çok sayıda kayıp yaşamıştır.

 

                                             

 

                              Şehrin Nüfusu: 37.392

                         Toplam Yüzölçümü: 12,5 km²

                              Bulunduğu Ülke: Filistin

 

                                  Şehir Logosu
                 

 

                      Belediye Başkanı: Dr.Imad Adwan 

 

 

            


Beykoz - Beyt Hanun Kardeş Şehir İlişkilerinin Kronolojik Gelişimi

 

-01.07.2021: Beyt Hanun Belediye Meclisi’nden Beykoz ile kardeş şehir ilişkilerinin kurulması konusunda karar alınmıştır.

-09.06.2021: Beykoz Belediye Meclisi’nden Beyt Hanun ile kardeş şehir ilişkilerinin kurulması konusunda karar alınmıştır. (KARAR NO: 2021/53)

-25.10.2021: Kardeş şehir protokolü imzalandı.

-01.12.2021: Dış İşleri Bakanlığı’nın 1.12.2021 tarih ve 2326091 sayılı onayı ile kardeş şehir ilişkilerimiz resmiyet kazanmıştır.