Kars, Türkiye'nin rakımı en yüksek il merkezlerinden biridir. Merkez ilçeye bağlı, yirmi üç mahalle ve yetmiş köy bulunmaktadır. Çeşitli etnisitelerin birlikte yaşadığı il merkezinde kültürel farklılıklardan ve zenginliklerden bahsetmek mümkün olup kozmopolit bir yapı söz konusudur.

    Kars merkez ilçesi, Doğu Anadolu Bölgesi'nin, Erzurum - Kars Bölümü'nde yer alır. Kuzeyinde; Susuz, Arpaçay ve Akyaka'yla, doğusunda; Ermenistan'la, güneyinde; Digor ve Kağızman'la, batısında ise Selim ve Erzurum sınırlarıyla çevrilidir.

    Kars, geçmişte Bagratlı Krallığı'na ve Cenub-u Garbi Kafkas Hükûmeti'ne (Güneybatı Kafkasya Cumhuriyeti) başkentlik yapmış bir sınır şehridir.

    Türkiye'nin Kafkasya'ya açılan kapısı konumundaki bu şehir, Kafkas Üniversitesinin açılmasıyla hızla gelişmeye başlamış ve zaman içinde bir öğrenci kenti durumuna gelmiştir.

 

                            

 

                           Selim'in Nüfusu: 118.201

                       Toplam Yüzölçümü: 1.804,58 km²

                             Bulunduğu Şehir: Kars

                  Bulunduğu Bölge: Doğu Anadolu Bölgesi

 

                                Şehir Logosu
                

 

             Vali/Belediye Başkan Vekili: Türker ÖKSÜZ

 

                  


  

    Beykoz - Kars Kardeş Şehir İlişkilerinin Kronolojik Gelişimi

    -03.06.2013: Kars Belediye Meclisi’nden Beykoz ile kardeş şehir ilişkilerinin kurulması konusunda karar alınmıştır. (KARAR NO: 75)

    -14.06.2013: Beykoz Belediye Meclisi’nden Kars ile kardeş şehir ilişkilerinin kurulması konusunda karar alınmıştır. (KARAR NO: 2013/95)