İLANEN DUYURU


İstanbul İli Beykoz İlçesi Yenimahalle Mahallesi İlham Çıkmazı  Sokak No: 71 adresinde 1250 ada 3 ve 287 parsel üzerinde bulunan bina  3194 sayılı İmar Kanunu’nun 39. maddesi kapsamında yıkılacak derecede tehlikeli yapı olarak belirlenmiştir. Ancak  söz konusu binanın malik bilgilerine ve ikametgah adreslerine ulaşılamadığından;

İş bu duyurunun ilan tarihinden itibaren 30 (otuz) gün içerisinde, söz konusu yapının malik veya maliklerince yıktırılması ve inşaat atıklarının kaldırılması, aksi taktirde yıkım işlemlerinin belediyemizce yaptırılacağı ve masrafının %20 fazlası ile malik veya maliklerinden  tahsil edileceği hususu ilanen duyurulur.

 

Beykoz Belediye Başkanlığı
İmar ve Şehircilik Müdürlüğü