İLANEN DUYURU

İstanbul İli Beykoz İlçesi Çamlıbahçe Mahallesi Şehit Ali Arpacı Sokak No:74 adresinde 487 Ada 7  Parsel  üzerinde  bulunan  binanın  03.05.1985  tarihli  resmi  gazetede  yayınlanarak  yürürlüğe  giren  3194 sayılı  İmar  Kanunu'nun  39.  maddesi  kapsamında  genel  güvenlik  ve  asayiş  bakımından  tehlike  arz  ettiği belirlenmiştir. Ancak söz konusu binanın malik bilgilerine ve ikametgah adreslerine ulaşılamadığından;
 
İş  bu  duyurunun  ilan  tarihinden  itibaren  30  (otuz)  gün  içerisinde,  söz  konusu  yapının  taşınmaz hissedarlarınca alkol ve uyuşturucu madde bağımlıları veya evsiz kişiler tarafından kullanımını önleyecek şekilde (yapının etrafının veya kapı ve pencere bölümlerinin) ahşap veya metal panolar ile kapatılması ve sonucundan Belediyemize bilgi verilmesi, aksi takdirde belirtilen işlemlerin Belediyemizce yapılacağı ve masrafının %20 fazlası ile söz konusu taşınmaz hissedarlarından tahsil edileceği hususu ilanen duyurulur.

 

Beykoz Belediyesi
İmar ve Şehircilik Müdürlüğü