Dereseki Mahallesi 267 Parsele İlişkin 1/5000 Ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı ile 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planları

     Beykoz İlçesi Dereseki Mahallesi 267 sayılı parsele İlişkin 1/5000 Ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı ile 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı'nın Bakanlık Makamının 12.10.2020 tarih ve 214750 sayılı Oluru ile 1 Nolu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 109. Maddesi uyarınca onaylanmıştır.
     Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın Korunan Alanlarda Yapılacak İmar Planı Teklifi Usul ve Esaslarına Dair Genelgesinde bahsedilen onaylanan planlar eş zamanlı olarak Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünde ve ilgili idarelerde askıya çıkartılır hükmü gereği askı işlemlerinin Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve Beykoz Belediye Başkanlığı tarafından eş zamanlı olarak yapılması gerekmekte olup Başkanlığımız ilan panosunda 08.01.2021 - 08.02.2021 tarihleri arasında askıya çıkarılmıştır.

Foto Galeri
Dokümanlar