İstanbul İli, Beykoz İlçesi,Çengeldere Mah. 2114 Ada 1Parselin Bir Kısmına ve KadastralYola İlişkin “Eğitim Tesisi Alanı”Amaçlı KAİP

İstanbul İli, Beykoz İlçesi,Çengeldere Mah. 2114 Ada 1Parselin Bir Kısmına ve KadastralYola İlişkin “Eğitim Tesisi Alanı”Amaçlı KAİP

İstanbul İli, Beykoz İlçesi, Çengeldere Mahallesi "3. Derece Doğal Sit Alanı"nda kalan 2114 ada 1 nolu parselin bir kısmına ve yola ilişkin Beykoz İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün talebi üzerine Başkanlığımızca hazırlanan "Eğitim Tesisi Alanı" amaçlı 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı ile 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı teklifi Bakanlık Makamı'nın 29.07.2019 tarihli ve 177085 sayılı Olur'u ile 1 No'lu Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 109. maddesi uyarınca tadilen onaylanmış ve Başkanlığımız ilan panosunda 21/10/2019 - 21/11/2019 tarihleri arasında askıya çıkarılmıştır.

 

 

1. Plan Örneği EK-1 Gitmek İçin Tıkla.

 

2. Plan Örneği EK-2 Gitmek İçin Tıkla.

 

3. Plan Örneği EK-3 Gitmek İçin Tıkla.

 

4. Kamu Kurumlarından Gelen Üst Yazı Eklerine Gitmek İçin Tıkla.