1/5000 ve/veya 1/1000 Ölçekli İmar Planı Askı İşlemleri ( Göllü Mahallesi )

Beykoz İlçesi Göllü Mahallesi Sıtmapınarı Mevkii 1-2 nolu parsellerin bir kısmı ve 3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-14-15-16-17 nolu parseller ve bir kısım kadastral yola ilişkin 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Bakanlık Makamının 12.09.2019 tarih ve 212200 sayılı OLUR'u ile kesinlik kazanmış olup Beykoz İlçesi Göllü Mahallesi Sıtmapınarı Mevkii 1-2 nolu parsellerin bir kısmı ve kadastral boşluğa ilişkin 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı teklifi 1 numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 109. maddesi uyarınca onaylanmış ve Başkanlığımız ilan panosunda 15/11/2019 - 15/12/2019 tarihleri arasında askıya çıkarılmıştır.

 

1. 1/5000 Ölçekli N.İ.P EK-1 Gitmek İçin Tıkla.

 

2. 1/1000 Ölçekli U.İ.P EK-2 Gitmek İçin Tıkla.

 

3. Plan Açıklama Raporu EK-3 Gitmek İçin Tıkla.