Kapsadığı doğal alanın büyüklüğü ve bu doğal alanlarda yetişen zengin bitki türleri ile Beykoz ilçesi, Marmara Bölgesi’nde İstanbul ili ölçeğinde ön plana çıkmaktadır. İstanbul tarımının %5’lik kısmını karşılayan Beykoz’da 85 familya, 432 cins, 926 takson ve 27 endemik bitki türü tespit edilmiştir.

Kentleşmenin tarıma olan etkilerinin, Beykoz’da tarım alanında yeni üretim yolları geliştirmenin ve gıdanın devamlılığını sağlamanın yöntemlerini belirlemek üzere düzenlenen Kent Tarımı Sempozyumu, Beykoz Belediyesi öncülüğünde 24 Aralık 2022 tarihinde gerçekleştirildi.

“Beykoz 2022 Kent Tarımı Sempozyumu” isimli bu kitapta, alanında uzman akademisyen ve üreticiler tarafından sunulan bildirileri bilimsel veriler eşliğinde okuyacaksınız.

Kitabın pdf'i için tıklayınız.