“Çocuk ve Yeni Medya Sempozyumu,” çocuklarımızın karşı karşıya kaldığı medya içeriğini tüm yönleriyle konuşmak, yaşanan toplumsal değişim ve dönüşümün etkilerini çocukların perspektifinden anlamaya çalışmak ve medyayı geçmişten günümüze taşınan kültürel değerlerle sentezleme becerisi geliştirmek adına Beykoz Belediyesi ve HAKEDER iş birliği ile düzenlenmiştir. 

Bu kitapta, Çocuk ve Yeni Medya Sempozyumu’na katılarak bildiri sunan alanında uzman yazar ve akademisyenlerin tebliğlerini ve sempozyum sonrası düzenlenen “Çocuk ve Yeni Medya Çalıştayı” raporunu okuyacaksınız.

Kitab'ın pdf'i için tıklayınız.