1/5000 ve/veya 1/1000 Ölçekli İmar Planı Askı İşlemleri ( Yavuzselim Mahallesi )

İstanbul İli, Beykoz İlçesi, Yavuzselim Mahallesi "3. Derece Doğal Sit Alanı"nda kalan 1785 ada 1 nolu parsel ve yola ilişkin Beykoz İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün talebi üzerine Başkanlığımızca hazırlanan "Eğitim Tesisi Alanı" amaçlı 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı ile 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı teklifi Bakanlık Makamı'nın 29.07.2019 tarihli ve 177105 sayılı Olur'u ile 1 No'lu Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 109.maddesi uyarınca tadilen onaylanmış ve Başkanlığımız ilan panosunda 14/11/2019 - 14/12/2019 tarihleri arasında askıya çıkarılmıştır.

 

1. 1/5000 Ölçekli N.İ.P EK-1 Gitmek İçin Tıkla.

 

2. 1/1000 Ölçekli U.İ.P EK-2 Gitmek İçin Tıkla.

 

3. Plan Açıklama Raporu EK-3 Gitmek İçin Tıkla.