Beykoz’un Seçimle Gelen İlk Belediye Reisi: Dava Vekili Mehmed Kadri

26 Eylül 1908

 

 

 

 

 

 

II. Meşrutiyet’in ilanından sonra yapılan seçimlerle Beykoz Daire-i Belediyesi’nin meclis üyeleri belirlendi. Dönemin Şehremini Ziver Bey de bu meclis üyeleri arasından Paşabahçeli Dava Vekili Mehmed Kadri Bey’in Onüçüncü Beykoz Daire-i Belediye Reisliğine atanmasını, 26 Eylül 1908 tarihli mazbata ile teklif etti.

Şehremini Ziver Bey’in Kadri Bey’i, Beykoz Daire-i Belediye Reisliğine önerdiği 26 Eylül 1908 tarihli yazısı:

“Dersaadet ve Bilâd-ı Selâsede Belediye Kanunu gereğince kurulması gereken belediye şubelerinden bu kere (meclis) üyesi seçilip tayin olunan Onüçüncü Beykoz Belediye Dairesi Başkanlığına seçilmiş üyelerden Paşabahçesi’nde dava vekili olan Kadri Bey’in atanması için gereğinin yapılması…”

 

Detaylı bilgi için Beykoz Kitaplığı'ndan çıkan “Anadolu Yakası’nın İlk Belediyesi: Beykoz 10. Daire-i Belediye” kitabının PDF’i için tıklayınız…