Beykoz’un İlk Belediye Meclis Üyeleri

18 Eylül 1875

 

 

 

 

 

 

Beykoz Daire-i Belediyesi’nin hemen faaliyete başlaması için seçimleri beklemeden atama yoluyla ilk meclis üyeleri tayin edildi. İlk meclis üyeleri, “bu defalık olmak ve yine dairede mevcut ashab-ı emlaktan olmak üzere” belirlenmişlerdi.

Şehremaneti ve Sadaret Makamı’nın önerdiği, Sultan Abdülaziz’in onayladığı ilk meclis üyeleri tam 8 kişiydi.

Sultan Abdülaziz’in 18 Eylül 1875 tarihli irade-i seniye ile onayladığı ilk meclis üyeleri şunlardı:

“Beykoz Daire-i Belediyesi Meclisi’ne tayin olunacak azanın isimleri: Saadetlû Eşref Efendi, Tevfik Efendi, Ahmed Efendi, Antimos Efendi, Hacı Hüseyin Efendi, Ahmed Kâmil Efendi, Agob Efendi, Kirkor Efendi.”

 

Detaylı bilgi için Beykoz Kitaplığı'ndan çıkan “Anadolu Yakası’nın İlk Belediyesi: Beykoz 10. Daire-i Belediye” kitabının PDF’i için tıklayınız…