Beykoz’un İlk Belediye Başkanı; İzzetlû Bedri Bey

20 Ekim 1872

 

 

 

 

 

 

Sultan Abdülaziz döneminde, 20 Ekim 1872 tarihli Takvim-i Vekâyi’de yayınlanan atama listesiyle İstanbul’daki 14 belediye şubesine tayinler yapılır. Beykoz Belediyesi Dairesi Başkanlığına ise İstanbul Belediye Meclisi eski üyelerinden “İzzetlû Bedri Bey” getirilir.

Takvim-i Vekâyi’deki tam ifade şudur:

“Onuncu Beykoz Daire-i Belediye Riyaseti, Şehremaneti Meclisi Aza-yı Sâbıkasından İzzetlû Bedri Bey’e tefviz…”

 

Detaylı bilgi için Beykoz Kitaplığı'ndan çıkan “Anadolu Yakası’nın İlk Belediyesi: Beykoz 10. Daire-i Belediye” kitabının PDF’i için tıklayınız…