Beykoz Belediyesi, Beykoz ilçesinde atık yönetimi hizmeti kapsamında uygulanacak yenilikçi akıllı uygulamalarla mevcut bilgilerin, proje kapsamında elde edilecek güncel bilgilerle coğrafi bilgi sistemi tabanlı yazılımlar kullanılarak entegre edilmesinin sağlanması, böylelikle sürdürülebilir, ölçülebilir, analiz edilebilir, denetlenebilir ve iyileştirilebilir bir kentsel katı atık yönetim sistemi oluşturulması ve bu sistem ile sürekli olarak rota ve operasyonel optimizasyon sağlanması amacıyla “Beykoz İlçesinde Yasam Kalitesinin Yükseltilmesi İçin Sürdürülebilir ve Akıllı Atık Yönetim Sisteminin Kurulması Projesi” ile 2016 yılının Nisan ayında İstanbul Kalkınma Ajansı tarafından açılan Yenilikçi Ve Yaratıcı İstanbul Mali Destek Programı’na başvurmuştur.

 

Beykoz İlçesi ile birlikte İstanbul’da yaşam kalitesinin yükseltilmesi için kentsel hizmetlerde yenilikçi uygulamaların geliştirilerek hayata geçirilmesini sağlayacak ve Türkiye genelinde örnek teşkil edecek bu proje desteğe hak kazanmış olup, 2017 yılının Ocak ayından itibaren Beykoz Belediyesi tarafından yürütülmeye başlanmıştır.

 

Beykoz Kaymakamlığı’nın proje ortağı ve Yön Temizlik A.Ş. ile Beykoz Muhtarlar Derneği’nin iştirakçi olduğu proje ile kurulması düşünülen kentsel katı atık yönetim sisteminde, tüm atık verileri sisteme entegre edildiğinde, somut bilgiye dayalı verilerden ve ölçümlerden yararlanılarak atıklar ile ilgili bilgiler sürekli olarak kaynak bazında belirlenebilecek, alternatif model ve rotasyonlar kullanılarak sürdürülebilir bir sistem kurulabilecektir.

 

 

Foto Galeri