Yangın ve Doğal Afet Yardım Hizmeti


Başvuruda İstenen Belgeler  

 Meclis Kararı 

 Afet ile ilgili kuruma ait rapor (İtfaiye, Zabıta) 

 Kirada ise kira sözleşme fotokopisi

 Engelli ise sağlık raporu fotokopisi

 Başvuru sahibiyle aynı adreste kalan kişilerin nüfus cüzdanı fotokopisi

 

 

 

 

       BAŞVURU ADRES VE TELEFONLARI