Binaların Yangından Korunması Hakkında Ön Onaylı Proje Onayı


Başvuruda İstenen Belgeler; 

 Ruhsat Fotokopisi

 Proje (Ön onaylı proje)

 Teknik Rapor-Kontrol Tutanağı (İlgili Kurumdan alınan matbu form)

 Fotoğraf (Yapı Denetim, Şantiye Şefi Onaylı)

 Vekaletname ( Takipli İşlemlerde )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       BAŞVURU ADRES VE TELEFONLARI

  • İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
  • imarmudurlugu@beykoz.bel.tr
  •  0216 538 83 00 

 

 

 

Dokümanlar