Beykoz Belediyesi, Faaliyete Başlıyor…

21 Mayıs 1875

 

 

 

 

 

 

“Beykoz’da temizlik ve ıslah işlerinin yürütülmesi ile ahalinin refah ve istirahat sebeplerinin tamamlanması” için Beykoz’da belediyenin ivedilikle faaliyete geçmesi yönünde, Sadaret Makamı tarafından hazırlanan karar, Sultan Abdülaziz tarafından hiç bekletilmeden 21 Mayıs 1875’te onaylanır.

Sultan Abdülaziz’in Beykoz’da belediye dairesi kurulmasına izin veren irade-i seniyesi şöyledir:

Özet: “Emir ve fermanı için takdim etmiş olduğunuz mazbata ve tezkireniz Padişahımız tarafından görülmüştür. Anılan yıllık gelirlerin bırakılmasıyla zikredilen iki dairenin [Beykoz ve Kadıköy belediye dairelerinin] kurulması hususu için Şehreminine ve gereken işlemlerin yapılması için ise Zabtiye Nezaretine havale edilmesi talebiniz onaylanmıştır. Anılan mazbata, zat-ı âlinize iade kılınmıştır. Emir ve ferman Padişah Hazretlerinindir.”

 

Detaylı bilgi için Beykoz Kitaplığı'ndan çıkan “Anadolu Yakası’nın İlk Belediyesi: Beykoz 10. Daire-i Belediye” kitabının PDF’i için tıklayınız…