Beykoz Dâire-i Belediyesi'nin Kuruluşu

Kuruluş Tarihi: 6 Ekim 1868 [18 Cemaziyelahir 1285]

 

 

 

 

 

 

İstanbul'da 14 belediye şubesi oluşturan 6 Ekim 1868 tarihli Dersaadet İdare-i Belediye Nizamnamesi ile Beykoz Dâire-i Belediyesi de resmen kuruldu. Nizamname’deki 'kuruluş' ibaresi tam olarak şöyledir:

"…Anadolu Feneri’nden Kanlıca Körfezi'ne varınca ara yerde olan karyeler (köyler) Onuncu; Kanlıca Körfezi'nden Çengelköyü’ne kadar On Birinci … dâire itibar olunmuştur."

 

Detaylı bilgi için Beykoz Kitaplığı'ndan çıkan "Anadolu Yakası’nın İlk Belediyesi: Beykoz 10. Daire-i Belediye" kitabının PDF’i için tıklayınız…