İskan İçin Sığınak Olayı


Başvuruda İstenen Belgeler;

 Proje 

 Ruhsat Fotokopisi 

► Fotoğraf ( Yapı Denetim, Şantiye Şefi Onaylı)

 Sığınak Kontrol Tutanağı

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       BAŞVURU ADRES VE TELEFONLARI

  • İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
  • imarmudurlugu@beykoz.bel.tr
  •  0216 538 83 00 

 

 

 

Dokümanlar