Vaziyet Planı ve Bağımsız Bölüm Onayı


Başvuruda İstenen Belgeler;

 Vaziyet Planı (2 adet) 

 Bağımsız Bölüm Planı (2 adet) 

 Yapı Kullanım İzin Belgesi 

► Aplikasyon Krokisi (Bina koordinatları ekli)

 Mimari Proje (onaylı)

 

 

 

 

 

 

 

 

       BAŞVURU ADRES VE TELEFONLARI

  • İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
  • imarmudurlugu@beykoz.bel.tr
  •  0216 538 83 00 

 

 

 

Dokümanlar