Binaların Yangından Korunması Hakkında Proje Onayı


Başvuruda İstenen Belgeler; 

 Ruhsat fotokopisi

 Proje 

 Teknik Rapor-Kontrol Tutanağı (İlgili Kurumdan alınan matbu form)

 Fotoğraf (Yapı Denetim, Şantiye Şefi Onaylı)

Yangın Kontrol Tutanağı

 

 

 

 

 

 

 

 

       BAŞVURU ADRES VE TELEFONLARI

  • İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
  • imarmudurlugu@beykoz.bel.tr
  •  0216 538 83 00 

 

 

 

Dokümanlar