Kat İrtifakı Kurulması


Başvuruda İstenen Belgeler;             

1. Tapu Fotokopisi

2. Temlik Tapu Fotokopisi ( Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi bulunan yerlerde)

 3. Takyidatlı tapu kayıt belgesi - Vekalet Fotokopisi (aslı ibraz edilecek)

 4. Ruhsat (temel vizesi yapılmış)

 5. Kat karşılığı inşaat sözleşmesi fotokopisi

 6. Bağımsız Bölüm Listesi (3 adet) (proje müellifi onaylı)

 7. Mimari proje (Kat irtifak nüshası)

 8. Vekalet Fotokopisi (aslı ibraz edilecek)

 

 

 

 

 

      BAŞVURU ADRES VE TELEFONLARI

  • İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
  • imarmudurlugu@beykoz.bel.tr
  •  0216 538 83 00 

 

 

 

 

Dokümanlar