ZABITA MEMURU ALIMI SÖZLÜ VE UYGULAMALI SINAVI SONUCU KESİN OLMAYAN BAŞARI LİSTESİ

BEYKOZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

ZABITA MEMURU ALIMI SÖZLÜ VE UYGULAMALI SINAVI SONUCU

KESİN OLMAYAN BAŞARI LİSTESİ

 

 

Başkanlığımız bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak istihdam edilmek üzere, Belediye Zabıta Yönetmeliği hükümlerine göre açıktan atama yoluyla zabıta memuru alımı için yayınlanan ilana istinaden 11.10.2022-12.10.2022 tarihleri arasında yapılan sözlü ve uygulamalı sınava ilişkin erkek ve kadın adaylara ait Kesin Olmayan Başarı Listesi ektedir.

 

Yayınlanan listede belirtilen atamaya esas puan kısmı; yönetmeliğe göre adayların sözlü ve uygulamalı sınav puanlarının %50’si ve başvuruda bulundukları KPSS puanlarının aritmetik ortalaması alınarak oluşturulmuştur. Yönetmeliğe göre Sözlü ve Uygulamalı sınavdan 60 puan alamayan adaylar başarısız sayılmışlardır.

 

Kesin olmayan sonuçlara itirazlar; itirazda bulunulan hususun belgelendirilmesi şartı ile 28 Ekim 2022 Cuma günü (29 Ekim arefesi olması sebebiyle) mesai bitimi olan saat 13:00’a kadar Beykoz Belediye Başkanlığı İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’ne şahsen dilekçe ile veya Beykoz Belediye Başkanlığına (Gümüşsuyu Mahallesi Kelle İbrahim Caddesi No:43 Beykoz-İSTANBUL) posta yolu ile yapılacaktır.

 

İtiraz süresi içerisinde Başkanlığımız Yazı İşleri Müdürlüğü evrak kayıt birimine ulaşmayan itiraz dilekçeleri işleme alınmayacaktır.

 

Postada oluşabilecek gecikmeler veya postanın ulaşmamasından Beykoz Belediyesi sorumlu tutulamayacaktır.

 

Yayınlanan bu ilan tebliğ niteliğinde olup; ayrıca listede adı soyadı bulunan adaylara tebligat yapılmayacaktır. İtiraz süresi sonrasında yayınlanacak olan kesin listeye göre adaylara tebligat yapılacaktır.

 

İlan Olunur.

 

BEYKOZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Dokümanlar