ZABITA MEMURU ALIMI SÖZLÜ VE UYGULAMALI SINAVI SONUCU KESİN OLMAYAN BAŞARI LİSTESİ

ZABITA MEMURU ALIMI SÖZLÜ VE UYGULAMALI SINAVI SONUCU  KESİN OLMAYAN BAŞARI LİSTESİ

Başkanlığımız bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak istihdam edilmek üzere, Belediye Zabıta Yönetmeliği hükümlerine göre açıktan atama yoluyla zabıta memuru alımı için yayınlanan ilana istinaden 01.07.2020-03.07.2020 tarihleri arasında yapılan sözlü ve uygulamalı sınava ilişkin Kesin Olmayan Başarı Listesi ektedir.

 

Yayınlanan listede belirtilen atamaya esas puan kısmı; yönetmeliğe göre adayların sözlü ve uygulamalı sınav puanlarının %50’si ve başvuruda bulundukları KPSS puanlarının aritmetik ortalaması alınarak oluşturulmuştur. Yönetmeliğe göre Sözlü ve Uygulamalı sınavdan 60 puan alamayan adaylar başarısız sayılmışlardır.

 

Kesin olmayan sonuçlara itirazlar; itirazda bulunulan hususun belgelendirilmesi şartı ile ilan tarihinden itibaren 7 gün içerisinde Beykoz Belediye Başkanlığı İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’ne şahsen dilekçe ile veya Beykoz Belediye Başkanlığına (Gümüşsuyu Mahallesi Kelle İbrahim Caddesi No:41 Beykoz-İSTANBUL) posta yolu ile yapılacaktır.

 

İtiraz süresi içerisinde Başkanlığımız evrak kaydına giriş yapılmayan itiraz dilekçeleri işleme alınmayacaktır.

 

Postada oluşabilecek gecikmeler veya postanın ulaşmamasından Beykoz Belediyesi sorumlu tutulamayacaktır.

 

Yayınlanan bu liste tebliğ niteliğinde olup ayrıca bu listede adı soyadı bulunan adaylara tebligat yapılmayacaktır. İtiraz süresi sonrasında yayınlanacak olan kesin listeye göre adaylara tebligat yapılacaktır.

 

İlan Olunur.

 

 

BEYKOZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

 

 

 

İlan No: 1 – Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği ve Beden Eğitimi ve Spor Lisans Branşlarında Kesin Olmayan Başarı Listesi için tıklayın

İlan No: 3 – Harita ve Kadastro, Harita Teknikerliği Önlisans  Branşlarında Kesin Olmayan Başarı Listesi için tıklayın

İlan No: 4 – Herhangi Bir Önlisans  Branşında Kesin Olmayan Başarı Listesi için tıklayın

Dokümanlar