ZABITA MEMURU ALIMI SÖZLÜ VE UYGULAMALI SINAVI SONUCU KESİN ASIL VE YEDEK BAŞARI LİSTESİ

BEYKOZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

ZABITA MEMURU ALIMI SÖZLÜ VE UYGULAMALI SINAVI SONUCU

KESİN ASIL VE YEDEK BAŞARI LİSTESİ

 

Başkanlığımız bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak istihdam edilmek üzere, Belediye Zabıta Yönetmeliği hükümlerine göre açıktan atama yoluyla zabıta memuru alımı için yayınlanan ilana istinaden 11.10.2022-12.10.2022 tarihleri arasında yapılan sözlü ve uygulamalı sınava ilişkin Kesin Asıl ve Yedek Başarı Listesi ektedir.

 

Sınav sonucunda başarılı olan (16) Erkek Asıl aday ve (4) Kadın Asıl aday Başkanlığımızda 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi Zabıta Memuru olarak görev yapmaya hak kazanmıştır.

 

Asıl adayların, atamaya esas teşkil edecek aşağıda belirlen belgelerini atama talep dilekçesine eklemek suretiyle 25/11/2022 tarihi mesai bitimine kadar Başkanlığımız İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü'ne elden veya Beykoz Belediye Başkanlığına (Gümüşsuyu Mahallesi Kelle İbrahim Caddesi No:43 Beykoz-İSTANBUL) posta yoluyla iadeli taahhütlü olarak ulaştırmaları gerekmektedir.

 

Atama işlemleri sırasında gerçeğe aykırı veya eksik beyanda bulunduğu tespit edilen adayların atama işlemleri yapılmaz. Bu gibi durumları tespit edilenlerin atamaları yapılmış olsa dahi atamaları iptal edilir. Bu kişiler hiçbir hak talep edemezler ve haklarında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır. Asıl ve yedek listede bulunan adaylara ayrıca yazılı olarak tebliğ yapılacaktır.

 

İlan Olunur.

 

BEYKOZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

 

 

 

İSTENİLEN BELGELER:

  1. Atama Talep Dilekçesi (ektedir)
  2. Nüfus cüzdanı veya Kimlik kartı fotokopisi
  3. Diploma aslı veya noter tasdikli örneği
  4. Resmi kuruma ibraz edilmek üzere alınmış adli sicil kaydı (e-devlet sisteminden alınabilir)
  5. Erkek adaylar için askerlik durum belgesi (e-devlet sisteminden alınabilir)
  6. Sağlık Kurulu Raporu (Zabıta Memuru olarak görev yapmasında engeli olmadığını belirten tam teşekküllü Devlet Hastanesinden veya Resmi Üniversite Hastanelerinden alınabilir)
  7. İkametgah (E-devlet sistemi üzerinden Yerleşim Yeri Belgesi)
  8. Sürücü belgesi fotokopisi
  9. 3 Adet Fotoğraf (Son altı ay içerisinde çekilmiş biometrik/vesikalık)
  10. Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu (Resimli ve ıslak imzalı olacaktır) (ektedir)
Dokümanlar