ZABITA MEMURU ALIMI SÖZLÜ VE UYGULAMALI SINAVA GİRMEYE HAK KAZANANLARA AİT KESİN OLMAYAN ADAY LİSTESİ

İLK DEFA ATANMAK ÜZERE ZABITA MEMURU ALIMI

SÖZLÜ VE UYGULAMALI SINAVA GİRMEYE HAK KAZANANLARA AİT

KESİN OLMAYAN ADAY LİSTESİ

 

 

Başkanlığımız bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak istihdam edilmek üzere, Belediye Zabıta Yönetmeliği hükümlerine göre açıktan atama yoluyla 16 Erkek ve 4 Kadın olmak üzere 20 Zabıta Memuru alımı için yayınlanan ilana istinaden 19.09.2022-23.09.2022 tarihleri arasında adayların başvuruları kabul edilmiştir.

 

Yapılan değerlendirme neticesinde; başvuru genel ve özel şartlarını taşıyan başvurular KPSS puanlarına göre sıralanarak, en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere atama yapılacak her bir kadro için beş katı oranında aday sınava katılmaya hak kazanmış olup; kadro  bazında sözlü ve uygulamalı sınava girmeye hak kazananları gösteren kesin olmayan aday listeleri ekte sunulmuştur.

 

Başvuru genel ve özel şartlarını taşımayan adayların başvuruları değerlendirmeye alınmamıştır. Yayınlanan listede adı soyadı yer almayan adaylar sınava girme hakkı elde edememiş olup; bu adaylara herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır. Başvurulara ilişkin bilgi almak isteyen başvuru sahipleri Başkanlığımız İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünden bilgi alabileceklerdir.

 

Sınava girmeye hak kazanan adayların oluştuğu kesin liste, sınav tarihi ve saatini gösterir liste ayrıca ilan edilecek olup; bu adaylara sınava giriş belgeleri başvuru esnasında beyan etmiş oldukları iletişim adresine posta yoluyla veya mail adreslerine e-posta yoluyla gönderilecektir. Adaylar tarafından beyan edilen hatalı adres ve e-posta adresi bildirimi sebebiyle oluşabilecek aksaklıklardan Beykoz Belediye Başkanlığı sorumlu tutulamayacaktır.

 

İlan olunur.

 

BEYKOZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Dokümanlar