ZABITA MEMURU ALIMI SÖZLÜ VE UYGULAMALI SINAVA GİRMEYE HAK KAZANANLARA AİT KESİN ADAY LİSTESİ

BEYKOZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

İLK DEFA ATANMAK ÜZERE ZABITA MEMURU ALIMI

SÖZLÜ VE UYGULAMALI SINAVA GİRMEYE HAK KAZANANLARA AİT

KESİN ADAY LİSTESİ

 

 

Başkanlığımız bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak istihdam edilmek üzere, Belediye Zabıta Yönetmeliği hükümlerine göre açıktan atama yoluyla zabıta memuru alımı için yayınlanan ilana istinaden 19.09.2022-23.09.2022 tarihleri arasında adayların başvuruları kabul edilmiştir.

 

Yapılan değerlendirme neticesinde; başvuru genel ve özel şartlarını taşıyan başvurular KPSS puanlarına göre sıralanarak, en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere atama yapılacak her bir kadro için boş kadro sayısının beş katı oranında aday sınava katılmaya hak kazanmış olup; kadro  bazında sözlü ve uygulamalı sınava katılmaya hak kazananları gösteren kesin aday listesi, sınav tarih ve saatini gösterir liste ve uygulamalı sınav parkuru örneği ekte sunulmuştur.

 

Yayınlanan listede adı soyadı yer almayan adaylar sınava katılma hakkı elde edememiş olup; bu adaylara herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır. Başvurulara ilişkin bilgi almak isteyen başvuru sahipleri Başkanlığımız İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünden bilgi alabileceklerdir.

 

Sınava katılmaya hak kazanan adaylara sınava giriş belgeleri 06.10.2022 tarihinden itibaren başvuru esnasında başvuru formunda beyan etmiş oldukları iletişim adresine posta yoluyla veya mail adreslerine e-posta yoluyla gönderilecektir. Adaylar tarafından beyan edilen hatalı adres bildirimi sebebiyle oluşabilecek aksaklıklardan Beykoz Belediye Başkanlığı sorumlu tutulamayacaktır.

 

      ÖNEMLİ UYARILAR:

1. Sınav giriş belgesinin tarafınıza ulaşması neticesinde şahsınıza ait bilgileri kontrol ediniz.

2. Sınava giriş belgesi yalnız bu sınava giriş için kullanılır, başka bir amaç için kullanılamaz.

3. Sınav giriş belgesi olmadan sınava girmeniz mümkün değildir.  Sınav günü belgenizi yanınızda bulundurmayı kesinlikle unutmayınız.

4. Sınava girerken bu sınava ait Sınav Giriş Belgesi ve üzerinde T.C. Kimlik numarası yazılı olan Nüfus Cüzdanınızı/Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartınızı da yanınızda bulundurmanız gerekmektedir.

5. Sınava girmeye hak kazanan aday belirtilen  gün ve saatte sınavın yapılacağı sınav merkezinde hazır bulunmalıdır. Aksi durumda aday sınava katılmamış sayılacaktır.

6. Sözlü sınav sonrasında Uygulamalı Sınav yapılacak olup; Uygulamalı Sınav için yanınızda gerekli spor kıyafet ve spor ayakkabı bulundurmayı unutmayınız. (Kıyafet değişimi için giyinme odaları tahsis edilecektir.)

7. Sözlü ve Uygulamalı Sınava belirlenen gün içerisinde bitirilemez ise ertesi gün devam edilecektir.

 

İlan olunur.

BEYKOZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Dokümanlar