YAVUZSELİM MAHALLESİ 2133 ADA 1 PARSELE İLİŞKİN 1/5000 VE 1/1000 ÖLÇEKLİ KAİP

Beykoz İlçesi, Yavuzselim Mahallesi, 2133 Ada, 1 Parsel içindeki tahsisli alan ve yolun “İbadet Tesisi” ve “Yol” olarak planlanmasına ilişkin Başkanlığımızca hazırlanan 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı ile 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı teklifi Bakanlık Makamı'nın 02.03.2021 tarih ve 417656 sayılı Olur'u ile 1 No'lu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 109. maddesi uyarınca onaylanmış ve Başkanlığımız ilan panosunda 27/05/2021 - 27/06/2021 tarihleri arasında askıya çıkarılmıştır. 

Foto Galeri