RİVA MAHALLESİ 238 PARSELE (YENİ 3209,3210,3211 PARSELLERE) İLİŞKİN 1/5000 VE 1/1000 ÖLÇEKLİ KAİP PLAN HÜKMÜ DEĞİŞİKLİĞİ

İstanbul İli, Beykoz İlçesi, Riva Mahallesi 238 parsele (yeni 3209,3210,3211 parseller) ilişkin Başkanlığımızca hazırlanan 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı Plan Hükümleri ve 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Plan Hükümleri Değişikliği Bakanlık Makamının 22.12.2020 tarihli ve 275279 sayılı Olurları ile Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 109. maddesi uyarınca onaylanmış ve Başkanlığımız ilan panosunda 27/05/2021 - 27/06/2021 tarihleri arasında askıya çıkarılmıştır.

Foto Galeri