ÖRNEKKÖY MAHALLESI, 121 ADA 13 NOLU PARSEL VE KADASTRAL YOLA İLIŞKIN KORUMA AMAÇLI İMAR PLANI ASKI’YA ÇIKTI

İstanbul İli, Beykoz İlçesi, Örnekköy Mahallesi, 121 ada 13 parsel ve kadastral yolun üzerinde Eğitim Alanı yapılmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı ile 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı teklifimiz Bakanlık Makamı'nın 15.02.2022 tarih ve 2957343 sayılı Olur'u ile 1 No'lu  Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 109. maddesi uyarınca onaylanmış, 05.04.2022-04.05.2022 tarihleri arasında 1 ay (30 gün) süreyle Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü’nde( Barbaros Mah., Begonya Sok., No:9A, 34746 Ataşehir/İSTANBUL) ilan panosunda, internet sitesinde (istanbul.csb.gov.tr)  ve eş zamanlı olarak Örnekköy Muhtarlığı panosunda askıya çıkarılmıştır. İtirazlar, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü’ne yapılabilecektir.