MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI MESLEKİ GİRİŞ SINAVININ YAZILI KISMINA AİT (KESİN OLMAYAN) SONUÇ LİSTESİ

20/03/2022 Pazar günü saat 14:00-16:00 arasında yapılan Müfettiş Yardımcılığı Mesleki Giriş Sınavı’na 87 aday katılmış, 13 aday sınava girmemiştir. Sınavın yazılı kısmının (kesin olmayan) sonuçlarına ait liste aşağıda yer almaktadır. İlan edilen boş kadro sayısının 4 (dört) katı sayıdaki ilk 20 (yirmi) aday sözlü sınava girmeye hak kazanmıştır. İşbu ilan tebliğ niteliğinde olup, adaylara ayrıca bir tebligat yapılmayacaktır.

Adayların, yazılı sınav sonuçlarına işbu ilanı takip eden 5 (beş) işgünü içinde, 23/03/2022-29/03/2022 tarihleri arasında itiraz hakları bulunmaktadır. Adaylar, belirtilen tarihlerde şahsen ya da posta yoluyla İdaremize itiraz başvurusunda bulunabileceklerdir. Sınav ilanında da belirtildiği gibi, posta yoluyla yapılan itirazlarda postadan kaynaklanan gecikmelerden İdaremiz sorumlu değildir.

Sözlü sınavın günü, saati ve yeri, yazılı sınav sonuçlarına ilişkin kesin liste ile birlikte açıklanacaktır.

İlan olunur.

 

Dokümanlar