Müfettiş Yardımcılığı Mesleki Giriş Sınavında Başarılı Olan Asil ve Yedek Adayların Kesin Olmayan Listesi

20/03/2022 Pazar günü yazılı, 18/04/2022 Pazartesi günü sözlü kısmı yapılan Müfettiş Yardımcılığı Mesleki Giriş Sınavı’nda başarılı olan asıl ve yedek adayların (kesin olmayan) listesi aşağıdaki listede yer almaktadır. İşbu ilan tebliğ niteliğinde olup, adaylara ayrıca bir tebligat yapılmayacaktır.

Adayların yazılı ve sözlü bölümlerde aldıkları notların aritmetik ortalaması esas alınarak belirlenen sınav sonuçlarına ilişkin itirazlar 20/04/2022-26/04/2022 tarihleri arasında şahsen ya da posta yoluyla İdaremize iletilebilecektir. Sınav ilanında da belirtildiği gibi, posta yoluyla yapılan itirazlarda postadan kaynaklanan gecikmelerden İdaremiz sorumlu değildir.

Atama işlemlerine ilişkin detaylı bilgi, kesin sonuçlarla birlikte açıklanacaktır.

İlan olunur.

Beykoz Belediye Başkanlığı
Teftiş Kurulu Müdürlüğü

Dokümanlar