Müfettiş Yardımcılığı Mesleki Giriş Sınavı yazılı kısmının kesin sonuçları açıklandı

 

20/03/2022 Pazar günü saat 14:00-16:00 arasında yapılan Beykoz Belediye Başkanlığı Müfettiş Yardımcılığı Mesleki Giriş Sınavı’na 87 aday katılmış, 13 aday sınava girmemiştir. Sınavın yazılı kısmının (kesin olmayan) sonuçlarına ait liste 22/03/2022 günü ilan edilmiş ve adaylara, 23/03/2022-29/03/2022 tarihleri arasında itiraz hakkı tanınmıştır. Bu tarihler arasında İdaremize ulaşan 5 (beş) adet itiraz başvurusu doğrultusunda adayların cevap anahtarları Sınav Komisyonu tarafından tekrar incelenmiş ve netice olarak sınav puanlarında bir değişiklik olmadığı tespit edilmiştir.

 

Buna göre, 20/03/2022 Pazar günü saat 14:00-16:00 arasında yapılan Beykoz Belediye Başkanlığı Müfettiş Yardımcılığı Mesleki Giriş Sınavının yazılı kısmına ait kesin sonuçlar aşağıda yer almaktadır. İlan edilen boş kadro sayısının 4 (dört) katı sayıdaki ilk 20 (yirmi) aday sözlü sınava girmeye kesin olarak hak kazanmıştır.

 

Beykoz Belediye Başkanlığı Müfettiş Yardımcılığı Mesleki Giriş Sınavının sözlü kısmı 18/04/2022 Pazartesi günü Beykoz Belediye Başkanlığı Ana Hizmet Binası - Gümüşsuyu Mah. Kelle İbrahim Cad. No:43 Beykoz-İSTANBUL adresinde yapılacaktır. Sözlü sınava girmeye hak kazananlardan 1-10 uncu sıradaki adayların sözlü sınavı 18/04/2022 Pazartesi günü 10:00-12:30 saatleri arasında, 11-20 nci sıradaki adayların sözlü sınavı ise 18/04/2022 Pazartesi günü 13:00-16:30 saatleri arasında gerçekleştirilecektir.

 

Sözlü sınava girmeye hak kazanan adaylara sınav yeri ve zamanını da içeren bir “Sözlü Sınav Giriş Belgesi” ayrıca e-posta yoluyla gönderilecektir. İşbu e-posta tebliğ niteliğinde olup, adaylara ayrıca yazılı bir tebligat yapılmayacaktır.

 

İlan olunur.

Beykoz Belediye Başkanlığı
Teftiş Kurulu Müdürlüğü

Dokümanlar